Shizuoka University

Members ("Surname" "Given name")

Professor

Inami Wataru

Researcher

 

Secretary

Okihara Nao

Doctoral Course

NOR HAFIZAH BINTI MOHAMED HALIP

Sao Mayu

Che Nur

Shibano Satoru

Nii Kiyohisa

Saijyo Kenji

Tanaka Asahi

Morisawa Hirofumi

Master Course

Sarah Sofea Saad

Syerly Eka Ptri

Koide Akihiro

Tomita Hikaru

Nakamura Shunsuke

Miwa Naoya

Yamamoto Yuta

Ikegami Koki

Ohashi Haruki

Oda Ryohei

Sei Toshiki

Nagano Yuta

Under Graduate

Arakaki Hiroki

Ichikawa Hiroya

Kobayashi Keita

Kobayashi Shun

Sato Yuki

Takahashi.Takuma

Fukuhara Atsushi

Matsui Yoshihito

Yamamoto Kota

Yokoyama Ryosuke

Temporal Members

 

Visiting Students